Phòng điều dưỡng
Tìm kiếm :   Tiếng Việt English

Phòng điều dưỡngI. NGÀY THÀNH LẬP: 23 - 9 - 1992

Năm 1995 sáp nhập vào ban Y vụ,

Ngày 19/5/1999 thành lập ban Y tá Điều dưỡng thuộc Phòng Kế hoạch - Tổng hợp,

Tháng 6/2006 theo Quyết định số 1066/QĐ - HVQY, thành lập phòng Y tá Điều dưỡng trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện.

Tháng 9 năm 2017, theo Quyết định 1441/QĐ-TM ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, gọi là phòng Điều dưỡng trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

* CHỨC NĂNG

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác điều dưỡng trong bệnh viện.

* NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

6. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

7. Phối hợp với cơ quan phụ trách nhân sự trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

8. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

9. Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

10. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

III. CÁC ĐỒNG CHÍ CHỈ HUY, LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ:

1. Thời kỳ ban Y tá Điều dưỡng thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp:

Trưởng ban:

5/1999 - 6/2006      BS CKI Trần Duy Vinh

2. Thời kỳ phòng Y tá Điều dưỡng:

Trưởng phòng:

7/2006 - 12/2007 BS CKI Trần Duy Vinh

12/2007 - 6/2008  BS CKI Dương Trung Kiên (phụ trách)

7/2008 - 9/2017       BS CKI Dương Trung Kiên

3. Thời kỳ phòng Điều dưỡng:

Trưởng phòng:

9/2017 - 11/2018 ThS Bùi Quang Thịnh (Phụ trách phòng)

11/2018 - nay ThS Bùi Quang Thịnh (Trưởng phòng)

Phó trưởng phòng:

7/2006 - 12/2007    BS CKI Dương Trung Kiên

IV. THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

1. Đào tạo:

- Tổ chức đào tạo liên tục và đánh giá năng lực hàng năm cho đội ngũ điều dưỡng trưởng, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý, y công trong bệnh viện;

- Tổ chức Hội thi điều dưỡng giỏi bệnh viện 2 năm/lần; tham gia đầy đủ các Hội thi điều dưỡng giỏi toàn quân;

- Tham gia giảng dạy tiền lâm sàng cho các đối tượng: bác sĩ dài hạn, bác sĩ cơ sở, trung học điều dưỡng.

- Thường xuyên phối hợp tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ về quản lý, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ... cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên.

2. Công tác chuyên môn:

- Tổ chức tốt công tác điều dưỡng trong Bệnh viện, thường xuyên giám sát, hỗ trợ hoạt động của các đơn vị.

- Thường xuyên phối hợp kiểm tra chế độ công tác chuyên môn trong bệnh viện góp phần duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, đảm bảo quyền và lợi ích của người bệnh khi đến khám và điều trị bệnh.

- Thường xuyên tổ chức hướng dẫn đội ngũ điều dưỡng viên, kỹ thuật viên thực hiện tốt các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.

- Tổ chức nghiêm công tác nhận xét, đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh của đội ngũ điều dưỡng trong toàn bệnh viện.

- Thương xuyên tham gia có trách nhiệm các Hội đồng của bệnh viện: Hội đồng điều dưỡng, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua khen thưởng...

3. Nghiên cứu khoa học:

Tổ chức 3 hội nghị khoa học chuyên ngành điều dưỡng tại Bệnh viện; tham gia báo cáo khoa học điều dưỡng tại các hội nghị trong và ngoài Quân đội: Hội nghị Điều dưỡng toàn quân, Hội nghị Điều dưỡng Quân y khu vực Châu á - Thái Bình Dương...

4. Xây dựng và đào tạo đội ngũ chuyên môn:

- 2 Bác sỹ chuyên khoa cấp I, 3 Thạc sỹ và nhiều cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân xét nghiệm.

5. Khen thưởng:

- 02 lần đạt Đơn vị Quyết thắng (2011, 2015)

- 01 Thầy thuốc Ưu tú.

- Nhiều bằng khen, giấy khen

 

Đăng tin lúc 07:51 ngày 22-04-2020

In trang    Gửi qua Y!M


TIN NỔI BẬT

V/v Phòng chống dịch COVID-19 trong tình...
(21:22 23-05-2020)
Thông báo về việc giả mạo Bệnh viện...
(23:05 19-05-2020)
Các bài giảng mới nhất về COVID-19
(13:57 17-04-2020)
VIDEO
 

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Địa chỉ : 261 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

Giấy phép số: 170/QĐ-CT 10-02-2011