Phòng Chỉ đạo tuyến
Tìm kiếm :   Tiếng Việt English

Phòng Chỉ đạo tuyến


.Tên đơn vị: Phòng Chỉ đạo tuyến

II. Ngày thành lập: 26/9/2017

III. Chỉ huy đơn vị: Đại tá, Tiến sĩ. Bs CK II Nguyễn Hữu Chiến

IV. Chức năng nhiệm vụ:

1.Chức năng:

Phòng Chỉ đạo tuyến có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện trong việc chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế tại các đơn vị; phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu; đảm bảo quân y cho Trường Sa; thực hiện chuyển tuyến người bệnh theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật tại các đơn vị khi có yêu cầu.

2.2.  Kết hợp với các đơn vị thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cơ quan, đơn vị.

2.3. Nắm tình hình, chất lượng cấp cứu, chuyển tuyến điều trị người bệnh theo quy định. Thực hiện thông báo tuyến nhằm rút kinh nghiệm chuyên môn trong những trường hợp cụ thể.

2.4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên các bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới.

2.5. Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để có thông tin hai chiều; rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu.

2.6. Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chuyển tuyến, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Đăng tin lúc 11:47 ngày 20-04-2020

In trang    Gửi qua Y!M


Các bài viết khác
Ban Khoa học Quân sự
TIN NỔI BẬT

V/v Phòng chống dịch COVID-19 trong tình...
(21:22 23-05-2020)
Thông báo về việc giả mạo Bệnh viện...
(23:05 19-05-2020)
Các bài giảng mới nhất về COVID-19
(13:57 17-04-2020)
VIDEO
 

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Địa chỉ : 261 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

Giấy phép số: 170/QĐ-CT 10-02-2011