Ban Khoa học Quân sự
Tìm kiếm :   Tiếng Việt English

Ban Khoa học Quân sự


1. Lịch sử:

Ban Khoa học Quân sự thành lập ngày 26/9/2017 theo QĐ 1441/QĐ-TM về việc ban hành biểu tổ chức biên chế Học viện Quân y

Quân số theo biên chế: 04

01 trưởng ban

02 Trợ lý (sỹ quan)

01 Nhân viên

Trưởng ban đầu tiên: Đại tá BSCK2 Vũ Thị Bích Hạnh

2. Chức năng:

Ban Khoa học quân sự có chức năng  tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

3. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện:

- Tổ chức tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp khu vực, quốc gia, quốc tế...

- Triển khai,  hướng dẫn định hướng phát triển và tổng hợp đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp theo yêu cầu của cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được giao nhiệm vụ theo quy định hiện hành

- Thống kê theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học khoa học tại các đơn vị trực thuộc Bệnh viện

- Tổ chức hoạt động của hội đồng khoa học, hội đồng đạo đức Bệnh viện

Đăng tin lúc 09:32 ngày 17-04-2020

In trang    Gửi qua Y!M


TIN NỔI BẬT

V/v Phòng chống dịch COVID-19 trong tình...
(21:22 23-05-2020)
Thông báo về việc giả mạo Bệnh viện...
(23:05 19-05-2020)
Các bài giảng mới nhất về COVID-19
(13:57 17-04-2020)
VIDEO
 

BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Địa chỉ : 261 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội

Giấy phép số: 170/QĐ-CT 10-02-2011